Skrbni pregledi

Vsak nakup ali prodaja podjetja prinaša tveganja in priložnosti za nadaljnji poslovni razvoj, zato je ključnega pomena predhodna analiza, s katero se zmanjša asimetrija informacij med kupcem in prodajalcem ter pretehtajo možnosti in zagotovijo informacije, ki so temeljne za izvedbo transakcije ter posledično uspešno integracijo podjetja.

V sklopu skrbnega pregleda podjetja se pridobijo, preverijo in analitično obdelajo podatki o poslovanju in finančnem stanju podjetja z namenom, da se kupcu oziroma prodajalcu omogoči jasen pogled in razumevanje procesov družbe in ocenijo možnosti in tveganja ciljnega podjetja.

V podjetju LeitnerLeitner imamo pri izvedbi davčnih in finančnih skrbnih pregledov ter ocenjevanjem tveganj, ki jih nakup/prodaja podjetij prinese, dolgoletne izkušnje. Spoznali smo se z raznolikimi panogami, kar nam daje prednost pri analiziranju izkazov različnih podjetij in presojanju potencialnih tveganj oziroma priložnosti. Poleg tega se individualno posvetimo željam stranke in omogočamo tudi vodenje celotnega postopka nakupa ali prodaje.

V sklopu skrbnih pregledov nudimo naslednje storitve:

  • Finančni skrbni pregled - pregled finančnih izkazov (bruto bilanc, konto kartic,…) in prihodnjih planov podjetja ter analiza finančnih tveganj in ocena izpostavljenosti

  • Davčni skrbni pregled - pregled davčnih obveznosti in analiza davčnih tveganj podjetja na področju DDV, DDPO, dohodnine in drugih davkov ter ocena potencialne izpostavljenosti

Vaš osebni svetovalec

Blaž Pate

Davčni svetovalec | Partner

Karmen Demšar

Revizorka | Davčna svetovalka | Partnerka

Jure Mercina

Davčni svetovalec | Partner