Obračun plač in kadrovske storitve

Našim strankam ponujamo celovite rešitve s področja obračuna plač in kadrovskih storitev in prevzamemo vso skrb v zvezi s tem, pri čemer pa poskrbimo za zaupnost in varnost podatkov.

Naši strokovni sodelavci obračuna plač in kadrovskih storitev nenehno sledijo zakonodajnim spremembam in usmeritvam, poleg tega pa ažurno obdelujejo podatke in pravočasno posredujejo informacije.

Naše storitve:

 • obračun plač in povračil stroškov, povezanih z delom

 • obvezno poročanje na pristojne organe

 • ureditev (de)registracije zaposlenih delavcev v socialno zavarovanje

 • promet plačil plač, davkov in prispevkov

 • implementacija obračuna plač pri stranki

 • celostno vodenje kadrovske evidence

  • vodenje personalnih map delavcev

  • vodenje evidence odsotnosti delavcev

  • priprava sklepov o letnem dopustu

  • vodenje evidence, opozorila in opomniki glede pomembnih mejnikov (npr. jubilejne nagrade)

  • vodenje evidence glede obveznih zdravniških pregledov, opomniki in organizacija pregledov

  • priprava obveznih aktov delodajalca

  • vodenje obveznih evidenc delodajalca

  • arhiviranje podatkov o delavcih

 • oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, letni dopust

 • optimiranje davkov poslovodnih oseb

 • zastopanje pri davčno inšpekcijskih nadzorih

 • informiranje strank o novostih s področja obračuna plač in kadrovskih storitev

Vaš osebni svetovalec

Jure Mercina

Davčni svetovalec | Partner