Združitve in prevzemi

Dinamika in zapletenost današnjih transakcijskih procesov zahtevata utemeljene odločitve, ki praviloma slonijo na raznolikih informacijah. Da bi v takšnem okolju določili optimalno strategijo transakcije ter bili dolgoročno uspešni, je treba ustrezne informacije filtrirati, sistematično analizirati in interdisciplinarno povezati.

Naši strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje s svetovanjem na področju nacionalnih in čezmejnih transakcij, ki vključujejo skupine podjetij, MSP, investicijske in nepremičninske sklade ter fizične osebe. Za uspešno izvedbo posla vaš osebni svetovalec sodeluje s skupino visoko usposobljenih strokovnjakov različnih področij ter na ta način zagotavlja, da so vaši interesi kar najustrezneje predstavljeni in implementirani v različnih procesnih situacijah. S pomočjo prilagojenih struktur in profesionalnega oblikovanja procesov naši strokovnjaki za vas ustvarjajo dolgoročno transakcijsko vrednost, poleg tega pa vam v sodelovanju z našimi strokovnjaki iz drugih držav nudimo tudi storitve vrednotenja (CVA).

Smo sparing partner pri uresničevanju vaših strateških in gospodarskih zamisli ter vam z našo nacionalno in mednarodno mrežo pomagamo pri načrtovanju in izvajanju teh idej.

Naše storitve obsegajo:

Vaš osebni svetovalec

Blaž Pate

Davčni svetovalec | Partner

Jure Mercina

Davčni svetovalec | Partner