Private Clients

Premožni zasebniki, vodilni zaposleni in družinska podjetja že vrsto let zaupajo strokovnjakom za davčno svetovanje družbe LeitnerLeitner. Ne glede na to, ali gre za vsakodnevno davčno svetovanje povezano z vašim poslovanjem, naložbami v kapital ali nepremičnine, mednarodne spremembe kraja bivanja ali načrtovanje premoženjskega nasledstva - vaš osebni svetovalec vam in vaši družini nudi celostno in zaupno svetovanje. Za vsa vprašanja in za osebni razgovor smo vselej na razpolago. Hkrati boste preko sistema e-novic redno seznanjeni z vsemi davčnimi novostmi, ki lahko vplivajo na vaš položaj.

Naši davčni svetovalci delajo interdisciplinarno z roko v roki, da bi našli davčno optimalno rešitev za vaš trenutni življenjski položaj. Celovito analiziramo vse vidike z namenom poiskati inovativne in davčno vzdržne rešitve ter priporočila za ukrepanje. Šele ko razumemo vaše potrebe, vam lahko nudimo najboljše davčno svetovanje. Naši strokovnjaki se celostno in časovno učinkovito posvetijo vašim davčnim temam.

Naše stranke nam zaupajo, ko gre za domače ali tuje upravljanje premoženja - bodisi kapitalske naložbe, nepremičnine, udeležbe v podjetjih ali zasebnih naložbah ter naložbe v kmetijstvo in gozdarstvo. Svetujemo vam z davčno optimalnega vidika in vas spremljamo pri prenosu vašega premoženja za časa vašega življenja ali v primeru dedovanja. Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja zagotavljamo, da so naše rešitve pravno in davčno vzdržne in ne vodijo v spore.

Naše storitve med drugim vključujejo:

 • svetovanje in izvedbo postopka davčno nevtralnega preoblikovanja s.p.-ja/zasebnika v d.o.o.

 • vodenje poslovnih knjig in priprava davčnih obračunov

 • davčno načrtovanje prenosa premoženja ali dejavnosti na mlajše generacije

 • davčno svetovanje ob nakupu in prodaji nepremičnine

 • svetovanje na področju obdavčitve finančnega kapitala (delnice, poslovni deleži, izvedeni finančni instrumenti, obveznice)

 • davčno svetovanje v postopkih statusnih preoblikovanj družb (združitve, delitve)

 • davčno strukturiranje ob nakupu in prodaji družb

 • izvajanje davčnih in finančnih skrbnih pregledov

 • davčno svetovanje ob začetku opravljanja dejavnosti

 • davčno svetovanje v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti (zaprtje družbe ali s.p.-ja)

 • davčno svetovanje povezano z razpolaganjem z virtualnimi vrednostmi (bitcoin, ICO, spletni poker)

 • svetovanje v primeru opravljanja dejavnosti v mednarodnem okolju (ob pomoči partnerskih pisarn v tujini)

 • prijava dohodkov iz tujine in uveljavljanje v tujini plačanega davka

 • svetovanje in zastopanje v postopku prijave neprijavljenih dohodkov iz preteklih davčnih let

 • zastopanje v osebnih davčnih pregledih

ELEKTRONSKE NOVICE

Preberite naše najnovejše novice!

Prenos novic

Vaš osebni svetovalec

Blaž Pate

Davčni svetovalec | Partner

Jure Mercina

Davčni svetovalec | Partner