Banke in finančne inštitucije

Naša skupina ima dolgoletne izkušnje pri svetovanju bankam in finančnim institucijam. Ne glede na to, ali ste investitor ali pa ponudnik izdelkov (banka, zavarovalnica ali druga družba s finančnimi produkti), boste zaradi odličnega znanja in izkušenj naših svetovalcev ter našega interdisciplinarnega pristopa vsekakor v prednosti.

Spekter izdelkov na trgu kapitala je dandanes neomejen. Odvisno od vsakega primera posebej je treba najti pravilno davčno obravnavo za posamezno obliko posla. Ta izziv velja tako za investitorje, katerih portfelj vrednostnih papirjev mora biti davčno in tudi drugače preudarno optimiziran, kot tudi za banke, zavarovalnice in druge finančne družbe, ki take produkte ponujajo. Kot ponudnik takih produktov se pri strukturiranju, pridobitvi in marketingu soočate z regulativnimi in davčnimi temami. Naša podpora se pogosto prične z davčnim skrbnim pregledom in se nadaljuje pri tekočem davčnem in drugem pravnem svetovanju. Naši strokovnjaki vas podpirajo hitro in učinkovito in za vas pripravijo konkretna priporočila za ukrepanje.

Naše storitve obsegajo:

  • svetovanje bankam in zavarovalnicam pri vprašanjih kot so obdavčitev podružnic, dokumentacija o transfernih cenah, davek od dohodkov pravnih oseb, davčni odtegljaj, optimizacija z vidika DDV, podpora pri davčnem poročanju

  • svetovanje bankam in upravljavcem premoženja, usposabljanja in delavnice za zaposlene, vprašanja o avtomatski izmenjavi informacij in FATCA

  • tekoče davčno svetovanje bankam in drugim finančnim inštitucijam pri pripravi davčnih napovedi in v okviru svetovanja glede davčne skladnosti

  • davčno in drugo pravno svetovanje ter strukturiranje klasičnih in alternativnih skladov, kot so nepremičninski skladi

  • svetovanje pri kompleksnih inšpekcijah in pravnih postopkih.

Vaš osebni svetovalec

Blaž Pate

Davčni svetovalec | Partner