Za­ple­te­na vpra­ša­nja. Jasni od­go­vo­ri.

Z na­ši­mi več kot 740 stro­kov­nja­ki v Slo­ve­ni­ji ter CEE/SEE dr­ža­vah.

Le­i­tner­Le­i­tner je eno od vo­dil­nih sve­to­val­nih in re­vi­zij­skih pod­je­tij v sre­dnji in vzho­dni Evro­pi.

o nas

LeitnerLeitner je ena od vodilnih skupin za davčno svetovanje in revizijo na območju srednje in vzhodne Evrope.

Srednjo in vzhodno Evropo dojemamo kot domače tržišče, kjer poznamo vse lokalne davčne posebnosti. Interdisciplinarno in čezmejno sodelovanje pri nas poteka vsak dan.

Svetovalci

Kompetenca je doma pri nas.

Tu smo za vas.

Veselimo se vašega klica ali elektronske pošte.

ELEKTRONSKE NOVICE

Preberite naše najnovejše novice.

Članstvo v združenju TAXAND

Naše storitve obsegajo

Za vas in vaša vprašanja si vzamemo čas in zadeve obravnavamo poglobljeno, z namenom razviti najboljšo rešitev za vas. Po potrebi sodelujejo strokovnjaki iz različnih strokovnih področij ter držav.

LinkedIn

NEWSROOM | Verlängerung der Beschwerde- und Vorlagefrist: VwGH schafft Rechtssicherheit


Verlängerung von Rechtsmittelfristen – VwGH schafft Klarheit: Die Berechnung des Fristenlaufs bei Verlängerung von Beschwerde- und Vorlagefriste führt in der Praxis immer wieder zu Problemen. Eine aktuellen Entscheidung des VwGH zeigt, dass die Einreichung von Fristverlängerungsanträgen kurz vor Ablauf von Rechtsmittelfristen überaus riskant ist. Den zugrunde liegenden Fall, die Eckpunkte dieser Entscheidung und die Auswirkungen daraus auf die Praxis erläutert Ihnen unser Verfahrensrechtsexperte Johannes Reiter in unserem aktuellsten Newsroom-Beitrag. Lesen Sie dazu mehr hier: https://lnkd.in/eug72nUG
#leitnerleitner #steuern

AHK Član 2021