ÚČTOVNÉ SLUŽBY

Výzvy v účtovnej evidencii, ktorým čelia organizácie, sú rôzne. Úlohy dnes ďaleko presahujú spracovanie účtovníctva a jednoduché zostavenie ročných účtovných závierok. Automatizácia a digitalizácia? Outsourcing áno alebo nie? Ktoré IT riešenie je najoptimálnejšie? Všetky tieto otázky je pred rozhodnutím potrebné starostlivo zvážiť. Na to potrebujete skúseného partnera, s ktorým o jednotlivých témach môžete diskutovať otvorene.

Naši odborníci v účtovníctve majú pre Vás vždy aktuálne informácie. Spracúvajú podklady efektívne, nastavujú pre Vás komplexné procesy, prichádzajú s jednoznačnými odporúčaniami. S našimi daňovými poradcami a audítormi pracujú ruka v ruke s cieľom nájsť pre Vás najlepšie riešenia.

Naše služby

Vaše kontaktné osoby

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Lucia Linkayová

Účtovník | Manažér

Martina Kristeľ

Accounting Manager