MZDOVÉ SLUŽBY

Moderné technológie a digitalizácia sú v oblasti ľudských zdrojov čoraz dôležitejšie. Postupujúca technológia, ako aj neustále zmeny v zákonoch si vyžadujú rýchlu reakciu. Naši konzultanti pracujú s najaktuálnejšími informáciami a majú hlboké znalosti predmetu, jednak z daňových ako aj technických oblastí.

Naše služby

Vyspelé technológie plus ľudský prístup. Spoločnosti všetkých typov a veľkostí po celom svete sa spoliehajú na cloudový softvér ADP a schopnosti expertov, ktoré im pomáhajú objaviť potenciál ich zamestnancov. Ľudské zdroje. Talent. Výhody. Mzdy. Dodržiavanie predpisov. Spolupracujeme, aby sme vytvorili lepší personál. Viac informácií nájdete na www.ADP.com. LeitnerLeitner je hrdým lokálnym partnerom ADP v oblasti spracovania miezd na Slovensku.

ADP, logo ADP a ADP A more human resource sú registravanými značkami ADP, LLC.

Vaše kontaktné osoby

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Veronika Krejčí

Payroll Manager