Digitalizácia | Digitálne riešenia

Digitalizácia a automatizácia viedli v posledných rokoch k zásadnej digitálnej transformácii. S dopadom na všetky podnikateľské oblasti je vplyv týchto zmien rozsiahly.

Za účelom zvýšenia efektivity a ziskovosti je digitalizácia nástrojom na optimalizáciu procesov pre všetky činnosti spoločnosti. Nielenže tvorí digitalizácia pridanú hodnotu spoločnosti, ale tiež optimalizovanými procesmi podporuje riadenie firmy a je primárnou hnacou silou rozvoja podniku.

Naše hĺbkové pochopenie procesov vo vašom podnikaní zaisťuje identifikáciu možného potenciálu digitalizácie. Naše bohaté skúsenosti umožňujú vysokú úroveň implementácie a digitálne riešenia šité na mieru potrebám spoločnosti.

Naše služby

  • Mzdový a HR online portál
  • Evidencia dochádzky a cestovných náhrad prostredníctvom online portálu vrátane archívu
  • Portál pre spracovanie ročného zúčtovania dane pre zamestnancov
  • Automatizované účtovanie a realizácia platieb
  • Digitalizácia obehu účtovných dokladov vrátane elektronických faktúr a archivácie
  • Spracovanie daňových priznaní k DPH, súhrnných výkazov a kontrolných výkazov prostredníctvom automatizovaných riešení
  • Kontrola subjektov zverejnených na Blackliste a kontrola bankových účtov vrátane preverenia platnosti IČ DPH prostredníctvom systému VIES
  • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb vyslaných zamestnancov a súvisiacich formulárov prostredníctvom automatizovaných riešení
  • Portál na vypĺňanie pracovného kalendára pre vyslaných zamestnancov

Vaše kontaktné osoby

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Peter Szabó

Audítor | Director

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Ľuboš Taraba

Accounting Manager

Veronika Krejčí

Payroll Manager