RODINNÉ PODNIKY

Potrebujete spoľahlivého partnera, s ktorým môžete otvorene prebrať všetky Vaše problémy súvisiace s podnikaním? Váš osobný poradca si vždy nájde na Vás čas a pokúsi sa nájsť pre Vás správne riešenie. My vieme, že v rodinných podnikoch sa môžu súčasne stretávať rôzne úlohy a záujmy ako napr. úloha majiteľa firmy, rodinného príslušníka, osoby pracujúcej v spoločnosti alebo osoby s viacerými funkciami naraz, a preto Vám pomáhame zvládnuť rôzne výzvy, ktoré môžu takéto situácie priniesť. Na našich odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti starostlivosti o rodinné podniky, sa môžete vždy spoľahnúť. Naša rozsiahla sieť spolupracujúcich expertov po celom svete nám umožňuje poskytovať poradenstvo tak pri riešení vnútroštátnych ako aj medzinárodných záležitostí.

Naše služby

Vaše kontaktné osoby

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Miroslava Čevanová

Daňový poradca | Manager

Martin Michalides

Tax manager

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director