REAL ESTATE

Ak chcete, aby boli Vaše investície do nehnuteľností úspešné, potrebujete podporu skúsených odborníkov v tejto oblasti. LeitnerLeitner bude pri Vás stáť počas všetkých štádiách od kúpy nehnuteľnosti, nastavenia podmienok jej nájmu až po jej predaj. Naši odborníci vždy pripravia na mieru šité riešenia podľa Vašich potrieb.

Veľkí investori, developeri, správcovia majetku ako aj súkromní klienti, nadácie a vlastníci rodinných firiem patria medzi našich klientov, ktorí veria našim odborným znalostiam a posudkom tak na Slovensku ako aj v zahraničí.

Naše služby

  • právne a daňové poradenstvo súvisiace s kúpou, nájmom príp. predajom nehnuteľností
  • správne uplatnenie režimu DPH
  • daň z nehnuteľnosti
  • lokálne ako aj cezhraničné možnosti reštrukturalizácie
  • nastavenie transferového oceňovania
  • zastupovanie pred správcom dane

Vaše kontaktné osoby

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Peter Szabó

Audítor | Director

Martin Michalides

Tax manager

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director

Miroslava Čevanová

Daňový poradca | Manager