MALÉ | STREDNÉ PODNIKY

Spolupráca s malými a strednými podnikmi má v spoločnosti LeitnerLeitner dlhoročnú tradíciu. Ako spoločnosť spravovaná vlastníkmi dobre poznáme otázky, ktoré zaujímajú MSP. MSP tvoria 99 % všetkých podnikov v EÚ a zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore. Na Slovensku zamestnávajú viac ako polovicu všetkej pracovnej sily. Táto kategória podnikov má preto nesmierne dôležitý význam tak pre naše hospodárstvo ako aj pre EÚ. Ako aj iné podniky aj MSP sa však denne stretávajú s mnohými problémami a otázkami, a preto robíme aj my v LeitnerLeitner všetko preto, aby sme Vám pomohli a aby sme Vás našimi riešeniami odbremenili a Vy ste sa mohli venovať svojim podnikateľským aktivitám. 

Naše služby

Vaše kontaktné osoby

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Martin Michalides

Tax manager