KORPORÁCIE | KONCERNY

Medzinárodné korporácie sú hnacou silou slovenskej ekonomiky vďaka svojim inováciám a vďaka tomu, že patria medzi najväčších zamestnávateľov na slovenskom trhu. Naši odborníci majú dlhoročné odborné znalosti v oblasti poradenstva pre veľké korporácie a naša rozsiahla sieť podnikov v rámci skupiny LeitnerLeitner a naše ďalšie medzinárodné kooperácie nám poskytujú rozsiahle možnosti podpory na vnútroštátnej ako aj medzinárodnej úrovni. Vy sa teda môžete sústrediť na svoje ťažiskové podnikateľské aktivity a ostatné nechajte na nás.

Naše služby

Vaše kontaktné osoby

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Miroslava Čevanová

Daňový poradca | Manager

Martin Michalides

Tax manager

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director