vždy najaktuálnejšie informácie

V našom pravidelne publikovanom informačnom bulletine »mailingLeitner« nájdete naše know-how v jednoduchej a zhustenej forme – to Vám umožní rýchlo a úspešne reagovať na najnovší vývoj. Prinášame Vám novinky zo sveta daní vrátane možných dopadov na Vašu spoločnosť a ponúkame návrhy riešení. Priebežne Vás informujeme o domácom, medzinárodnom aj cezhraničnom vývoji s cieľom zabezpečiť nepretržitý transfer poznatkov a priniesť Vám vždy tie najaktuálnejšie informácie.

Odoberať newsletter

* Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie právne zásady, budú Vaše údaje evidované do odvolania súhlasu, poprípade najneskôr do skončenia platnosti kontaktných údajov. Za spracovanie Vašich údajov zodpovedá LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 197218b, Ottensheimer Straße 32, 4040 Linz. V prípade odvolania súhlasu nie je zákonnosť spracovania na základe súhlasu do doby jeho odvolania dotknutá. Ďalej upozorňujeme, že máte právo na informácie, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na prenosnosť údajov a právo na obmedzenie spracovania. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk). Naše oznámenie o ochrane údajov a informácie o tom, ktoré spoločnosti patria do skupiny LeitnerLeitner Group, nájdete TU.

Národne

Medzinárodne

Newsletter stiahnúť

september 2023

Meal allowance change effective from 1 October 2023

september 2023

Folder | Value Added Tax 2023

This folder is intended to provide our clients and experienced VAT experts with a compact overview of the most important VAT regulations in Central and South-Eastern Europe.

august 2023

Leasing - important changes to VAT

júl 2023

Flyer | LL Slovakia Guidelines

The overview shall help you to get the first insights and understanding of legislation when doing business in Slovakia.

jún 2023

Change in meal allowance and other legislative changes in payroll

apríl 2023

mailingLeitner Slovakia: Transfer pricing in Slovakia

marec 2023

VAT Newsletter - first quarter