vždy najaktuálnejšie informácie

V našom pravidelne publikovanom informačnom bulletine »mailingLeitner« nájdete naše know-how v jednoduchej a zhustenej forme – to Vám umožní rýchlo a úspešne reagovať na najnovší vývoj. Prinášame Vám novinky zo sveta daní vrátane možných dopadov na Vašu spoločnosť a ponúkame návrhy riešení. Priebežne Vás informujeme o domácom, medzinárodnom aj cezhraničnom vývoji s cieľom zabezpečiť nepretržitý transfer poznatkov a priniesť Vám vždy tie najaktuálnejšie informácie.

Odoberať newsletter

* Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie právne zásady, budú Vaše údaje evidované do odvolania súhlasu, poprípade najneskôr do skončenia platnosti kontaktných údajov. Za spracovanie Vašich údajov zodpovedá LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 197218b, Ottensheimer Straße 32, 4040 Linz. V prípade odvolania súhlasu nie je zákonnosť spracovania na základe súhlasu do doby jeho odvolania dotknutá. Ďalej upozorňujeme, že máte právo na informácie, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na prenosnosť údajov a právo na obmedzenie spracovania. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk). Naše oznámenie o ochrane údajov a informácie o tom, ktoré spoločnosti patria do skupiny LeitnerLeitner Group, nájdete TU.

Národne

Medzinárodne

Newsletter stiahnúť

september 2022

International Taxation August 2022

august 2022

mailingLeitner Slovakia: Meal allowance and reimbursement rate per business km

júl 2022

mailingLeitner Slovakia Q2 2022

máj 2022

MailingLeitner Slovakia 1 quarter 2022

február 2022

Payroll News 2022

december 2021

VAT Newsletter - fourth quarter 2021

december 2021

International Taxation: TCMS

horizontal monitoring and tax compliance management systems in CEE