vždy najaktuálnejšie informácie

V našom pravidelne publikovanom informačnom bulletine »mailingLeitner« nájdete naše know-how v jednoduchej a zhustenej forme – to Vám umožní rýchlo a úspešne reagovať na najnovší vývoj. Prinášame Vám novinky zo sveta daní vrátane možných dopadov na Vašu spoločnosť a ponúkame návrhy riešení. Priebežne Vás informujeme o domácom, medzinárodnom aj cezhraničnom vývoji s cieľom zabezpečiť nepretržitý transfer poznatkov a priniesť Vám vždy tie najaktuálnejšie informácie.

Odoberať newsletter

* Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie právne zásady, budú Vaše údaje evidované do odvolania súhlasu, poprípade najneskôr do skončenia platnosti kontaktných údajov. Za spracovanie Vašich údajov zodpovedá LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 197218b, Ottensheimer Straße 32, 4040 Linz. V prípade odvolania súhlasu nie je zákonnosť spracovania na základe súhlasu do doby jeho odvolania dotknutá. Ďalej upozorňujeme, že máte právo na informácie, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na prenosnosť údajov a právo na obmedzenie spracovania. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk). Naše oznámenie o ochrane údajov a informácie o tom, ktoré spoločnosti patria do skupiny LeitnerLeitner Group, nájdete TU.

Národne

Medzinárodne

Newsletter stiahnúť

február 2024

NEWS SLOVAKIA | Carbon duty – obligations from 2024

január 2024

mailingLeitner Slovakia Q1/2024

január 2024

mailingLeitner Slovakia 1 quarter 2024

november 2023

Draft amendment to the VAT Act and carbon duty regulation

október 2023

Flyer | Benefit Flyer

The overview shall help you understand the tax and levy implications with proposed optimisation in selected employee benefits.

september 2023

Meal allowance change effective from 1 October 2023

september 2023

Folder | Value Added Tax 2023

This folder is intended to provide our clients and experienced VAT experts with a compact overview of the most important VAT regulations in Central and South-Eastern Europe.