Roman Ponc


Roman Ponc

Dip IFR

Daňový poradca | Partner

t +421 2 591 018 - 92
e
Bratislava

Životopis

Vzdelanie

2018 Daňový poradca
2007 DipIFR - Diploma in International Financial Reporting
2005 Ekonomická Univerzita Bratislava

Pracovné skúsenosti

2017 Partner, LeitnerLeitner
2011 Director, LeitnerLeitner
2010 Štatutárne vedenie, LeitnerLeitner
2009 Manager, LeitnerLeitner
2005 Účtovník, LeitnerLeitner

Odborné odvetvia

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS), slovenské účtovné predpisy, integrované účtovné riešenia a s tým súvisiaca automatizácia v oblasti IT, poradenstvo pre malé a stredné podniky, zúčtovanie miezd, neziskové organizácie, start-upy

Vaše kontaktné osoby

Partner:

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Riaditeľ a výkonný riaditeľ:

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Peter Szabó

Audítor | Director

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director