Peter Szabó


Peter Szabó

Dip IFR

Audítor | Director

t +421 2 591 018 - 00
e
Bratislava

Životopis

Vzdelanie

2017 Štatutárny auditor
2014 Diploma in International Financial Reporting
2011 Ekonomická univerzita Bratislava

Pracovné skúsenosti

2018 Direktor, LeitnerLeitner, Bratislava
2015 Manager, LeitnerLeitner, Bratislava
2008 LeitnerLeitner, Bratislava

Odborné odvetvia

Štatutárny audit, Due diligence, Investičná pomoc, M&A, IFRS, Forenzný audit

Vaše kontaktné osoby

Partner:

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Riaditeľ a výkonný riaditeľ:

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Peter Szabó

Audítor | Director

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director