Miroslava Vojteková


Miroslava Vojteková

LL.M.

Daňový poradca | Director

t +421 2 591 018 - 75
e
Bratislava

Životopis

Vzdelanie

2017 LL.M. (Medzinárodné daňové právo), Wirtschaftsuniversität vo Viedni (AT)
2015 Daňová poradkyňa (SK)
2010 Ekonomická univerzita v Bratislave (SK)

Pracovné skúsenosti

2022 Director, LeitnerLeitner
2016 Tax Manager, LeitnerLeitner
2013 Tax Senior Assistant, LeitnerLeitner
2010 Tax Assistant, LeitnerLeitner

Odborné odvetvia

Slovenské a medzinárodné daňové právo, Priame dane, Cezhraničné transakcie

Vaše kontaktné osoby

Partner:

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Riaditeľ a výkonný riaditeľ:

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Peter Szabó

Audítor | Director

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director