Martina Kristeľ


Martina Kristeľ

Accounting Manager

t +421 2 591 018 - 40
e
Bratislava

Životopis

Vzdelanie

2011 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave (SK)

Pracovné skúsenosti

2018 Accounting Manager, LeitnerLeitner, Bratislava
2015 Bilančný účtovník, LeitnerLeitner, Bratislava
2011 Úctovník, LeitnerLeitner, Bratislava
2007 Účtovník, Lukmo Bratislava

Odborné odvetvia

Zostavovanie účtovných závierok a kompletné vedenie podvojného účtovníctva, Konzernový reporting, Spotrebné dane

Vaše kontaktné osoby

Partner:

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Riaditeľ a výkonný riaditeľ:

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Peter Szabó

Audítor | Director

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director