Martin Jakubec


Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

t +421 2 591 018 - 52
e
Bratislava

Životopis

Vzdelanie

2018 Daňový poradca (SK)
2003 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v  Bratislave (SK)
2000 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v  Bratislave (SK)

Pracovné skúsenosti

2021 Director, LeitnerLeitner, Bratislava
2010 Tax Manager, LeitnerLeitner, Bratislava
2006 Daňový konzultant, LeitnerLeitner, Bratislava
2004 Špecialista na DPH, Slovenská sporiteľňa, a.s. (člen skupiny ERSTE)
2002 Daňový konzultant, FINSERVIS TAX, k.s., Bratislava

Odborné odvetvia

Medzinárodné daňové právo, daň z pridanej hodnoty, slovenské procesné daňové právo

Vaše kontaktné osoby

Partner:

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Riaditeľ a výkonný riaditeľ:

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Peter Szabó

Audítor | Director

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director