Anna Fábryová


Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

t +421 2 591 018 - 53
e
Bratislava

Životopis

Vzdelanie

2001 daňová poradkyňa (SK)
1997 Ekonomická Univerzita Bratislava

Pracovné skúsenosti

2008 Partnerka, LeitnerLeitner
2005 Metodicko-legislatívna komisia pre DPH, Slovenská komora daňových poradcov
2003 LeitnerLeitner, Bratislava
1997 LeitnerLeitner, Bratislava

Odborné odvetvia

Slovenské a medzinárodné daňové právo, cezhraničné transakcie, nehnuteľnosti, DPH

Vaše kontaktné osoby

Partner:

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Roman Ponc

Daňový poradca | Partner

Riaditeľ a výkonný riaditeľ:

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Peter Szabó

Audítor | Director

Miroslava Vojteková

Daňový poradca | Director