LEGAL NOTICE

LeitnerLeitner Slovakia s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 15902/B

IČO/Handelsregisternummer: 34 152 512
DIČ: 2020965991
IČ DPH/UID-Nr. : SK2020965991

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner Tax s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 120649/B

IČO/Handelsregisternummer:  35 708 115
DIČ:  2020264939
IČ DPH/UID-Nr. : SK2020264939

Číslo osvedčenia: 26/97

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner Consulting s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 34314/B

IČO/Handelsregisternummer:  35 914 483
DIČ:  2021933122
IČ DPH/UID-Nr. : SK2021933122

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

 

LeitnerLeitner Audit SK s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 133477/B

IČO/Handelsregisternummer: 52 110 109
DIČ: 2120895722
IČ DPH/UID-Nr.: SK2120895722

Číslo audítorskej licencie: 412

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

 

Disclaimer

Obmedzenie zodpovednosti za vlastný obsah

Všetok obsah našich webových stránok bol dôkladne vytvorený podľa našich najlepších znalostí. Sme zodpovední výhradne za obsah, ktorý sme si sami vytvorili. Obsah preto nutne neodráža náš názor, nie je možné zaručiť aktuálnu platnosť, úplnosť a presnosť všetkého obsahu. Akonáhle sa dozvieme o nezákonnom obsahu, odstránime ho. Obsah týchto stránok je iba pre Vaše vlastné informácie a nemôže nahradiť žiadne daňové poradenstvo.

Obmedzenie zodpovednosti za externé odkazy

Naše webové stránky obsahujú tzv. „Externé odkazy“ (odkazy na webové stránky tretích strán), na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv, a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Ak sa dozvieme o porušení práv, príslušný odkaz bude ihneď odstránený. Zahnutie odkazov na iné webové stránky neznamená, že by sme súhlasili s týmito stránkami alebo ich prevádzkovateľmi mali obchodné alebo iné vzťahy.

Copyright / Autorské práva

Na všetky dostupné texty, grafiku, fotografie, logá / ochranné známky, design atď. sa vzťahujú práva (autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva). Použitie je teda povolené iba v rámci právnych predpisov (napr. súkromné použite) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom držiteľa autorských práv. Akékoľvek ďalšie kopírovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek spôsob zneužitia je zakázané a môžu sa naň vzťahovať právne dôsledky.

Ochrana údajov

Návštevou našej webovej stránky môžu byť informácie o prístupe (dátum, čas, prístup na stránku) uložené na server. Pokiaľ sa zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo   e-mailová adresa), uskutočňuje sa to – pokiaľ je to možné – iba s predchádzajúcim súhlasom užívateľa webových stránok. Údaje nebudú poskytované tretím stranám bez výslovného súhlasu používateľa. Výslovne upozorňujeme, že prenos údajov na internete (napr. e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je preto možné zaručiť úplnú ochranu údajov pred prístupom tretích strán. Nemôžeme niesť zodpovednosť za škody spôsobené takýmito bezpečnostnými medzerami. Použitie zverejnených kontaktných údajov tretími stranami na reklamné účely je výslovne zakázané. Vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky v prípade zasielania nevyžiadaných reklamných informácií, napr. prostredníctvom spamu.