Kom­plex­né otáz­ky. Jasné od­po­ve­de.

S na­ši­mi viac ako 740 expert­mi na Slo­ven­sku a CEE/SEE.

Le­it­ner­Le­it­ner je jedna z ve­dú­cich da­ňo­vých a au­di­to­vých spo­loč­nos­tí v Cen­trál­nej a Vý­chod­nej Euró­pe.

LeitnerLeitner

t +421 2 59 10 18 00
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

SME ČLENOM CELOSVETOVEJ SKUPINY PRAXITY

KARIÉRA

Neustále hľadáme nové motivované talenty.

Informujte sa o možnosti stať sa členom nášho tímu!

Newsletter

Novinky zo sveta daní, z domáceho či medzinárodného ekonomického diania.

WEBINÁRE

Naše odborné semináre sú prínosom pre všetkých účastníkov.

 

NÁJDETE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH