ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

Vaše mzda je velmi citlivý obchodní proces. Správné a včasné vyplacení mzdy výrazně přispívá ke spokojenosti zaměstnanců. Probíhající právní změny vyžadují intenzivní znalost předmětné záležitosti.

Naši mzdoví experti mají dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé know-how v oblasti mzdového účetnictví a jsou vždy dobře informováni. Rádi převezmeme Vaše mzdové účetnictví, a vy tak můžete využít své zdroje pro Vaši hlavní podnikatelskou činnost.

Naše služby

 • komplexní zpracování mzdové agendy
 • statutární (SP, ZP a jiné instituce, statistické reporty) a individuální reporting
 • zpracování personální agendy spojené s výstupem a nástupem zaměstnance, včetně přípravy a aktualizace pracovních smluv
 • vystavení potvrzení zaměstnanců pro různé účely
 • bezpečná výměna mzdových dat prostřednictvím zabezpečeného mzdového portálu
 • komunikace s daňovými úřady, správou sociálního zabezpečení jakož i zdravotními pojišťovnami
 • vedení svěřeneckého účtu - realizace plateb mezd a odvodů
 • zpracování ročního zúčtování daně a záloh na daň
 • online archiv výplatních pásek a mzdových dokumentů v mzdovém portálu LeitnerLeitner Payroll Portal
 • příprava a distribuce výplatních pásek v papírové nebo elektronické podobě

Vaše výhody

 • využití všech daňových a sociálních zvýhodnění
 • spolehlivé dodržování všech povinností týkajících se podávání výkazů
 • dodržování ustanovení pracovního práva o pracovní době
 • úspora nákladů prostřednictvím zvýšené efektivity
 • pořízení vlastního softwaru ani jeho průběžné aktualizace nejsou třeba
 • nezávislost od fluktuace a prostojů
 • Vaši zaměstnanci jsou informováni o všech změnách v předpisech
 • outsourcing poskytuje: čas na vlastní podnikání!

Vaše kontaktní osoby

Miroslav Král

Daňový poradce | Partner

Markéta Čepelíková

Daňový poradce | Manažer