Audit | auditorské služby

Jako auditoři jsme si vědomi naší zodpovědnosti vyjádřit objektivní názor. Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s prováděním auditů. Během námi prováděných auditů se opíráme o současné platné předpisy a nejnovější judikaturu z oblasti účetního výkaznictví a auditu.

Pro každý audit sestavujeme tým vybraných odborníků. Vedením tohoto týmu bude pověřen zodpovědný auditor, který bude s vedením společnosti koordinovat průběh zakázky.

Zároveň bude podpořen týmem zkušených spolupracovníků, kteří zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se auditu.

Pokud je to nutné, spolupracujeme také s odborníky z oblastí daní (např. DPH, mezinárodní daňové právo, atd.), práva i IT. Tento přístup nám umožňuje zajistit, že audit bude cílený, efektivní a přizpůsoben individuálním potřebám a rizikům Vaší společnosti.

Naši zkušení odborníci v rámci účetního auditu prověří Vaši účetní závěrku a její soulad s platnou legislativou. Zároveň provádíme zakázky jako auditor komponentu a ověřujeme soulad finančních informací s pravidly skupinového vykazování.

Naše služby

Vaše kontaktní osoby

Christian Oberhumer

Auditor | Daňový poradce | Partner

Veronika Velebová

Auditor | Manažer