Know-how přesahující hranice

LeitnerLeitner udržuje úzké a dobře navázané vztahy s mnoha renomovanými poradenskými společnostmi z celého světa. Tato spolupráce ověřená mnoha společnými projekty nám umožňuje zpracovat nejlepší možné řešení Vašich přeshraničních otázek. Klademe zvláštní důraz, aby tato řešení byla udržitelná a spolehlivá a zohledňovala všechny daňové a právní aspekty různých vnitrostátních právních rámců.

KANCELÁŘE, SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ

SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ

Praxity

LeitnerLeitner je členem Praxity, celosvětová aliance nezávislých firem, které Vám nabízí profesionální auditorské a poradenské služby, a to všude, kde podnikáte. V případě, že byste měli zájem dozvědět se více o naší alianci s Praxity, kontaktujte prosím Florian Huber.

Disclaimer

Taxand

LeitnerLeitner je členem Taxand, největší organizace na světě spojující nezávislé poradenské společnosti. V každém státě je Taxand zastupován pouze jednou vedoucí poradenskou společností. Společně nabízí členové vysoce kvalitní poradenství v otázkách mezinárodního zdanění. Toto Vám zaručuje 400 partnerů s více než 2 000 daňovými poradci v 50 státech světa – uznávanými a mnohokrát osvědčenými.

Taxand se zaměřuje výlučně na otázky daní. Mezi kompetence členů patří mimo jiné následující služby: HR služby, bankovní finance, DPH a clo, fúze a přeměny, soukromí klienti, nemovitosti, daňové spory, transfer-pricing a restrukturalizace podniků.

V případě, že byste se chtěli dozvědět více o naší spolupráci s Taxand, kontaktujte prosím Gerald Gahleitner nebo Norbert Schrottmeyer.

Tascheva & Partner

Naše partnerská organizace v Bulharsku se dnes řadí k tamním významným právním a daňovým kancelářím. V případě zájmu Vám bližší informace o této spolupráci poskytne Clemens Nowotny.