Impresum

Zveřejnění

Odpovědná osoba: LeitnerLeitner Tax s.r.o.
Adresa: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 06612288
t +420 228 883 921

Odpovědná osoba: Leitner Leitner CZ,s.r.o.
Adresa: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 03474666
t +420 777 645 520

Tato webová stránka je spravována:
vorauerfriends communications gmbh
Traunufer-Arkade 1, 4609 Thalheim bei Wels
FN 407269a, LG Wels
office@vorauerfriends.com

www.leitnerleitner.com slouží k představení skupiny společností LeitnerLeitner a k poskytnutí obecných informací o službách daňového poradenství a auditu.

Ženy a muži mají u nás stejné příležitosti. Všechny pozice a označení funkcí považujeme za zcela nezávislé na konkrétním pohlaví. Pro účely lepší srozumitelnosti se v textu omezujeme na mužský rod.

Disclaimer

Omezení odpovědnosti za vlastní obsah

Veškerý obsah našich webových stránek byl pečlivě vytvořen podle našich nejlepších znalostí. Jsme zodpovědní výhradně za obsah, který jsme si sami vytvořili. Obsah proto nutně neodráží náš názor, nelze zaručit aktuální platnost, úplnost a přesnost veškerého obsahu. Jakmile se dozvíme o nezákonném obsahu, odstraníme jej. Obsah těchto stránek je pouze pro Vaše vlastní informace a nemůže nahradit žádné daňové poradenství.

Omezení odpovědnosti za externí odkazy

Naše webové stránky obsahují tzv. "Externí odkazy" (odkazy na webové stránky třetích stran), na jejichž obsah nemáme žádný vliv, a proto nepřebíráme žádnou odpovědnost. Pokud se dozvíme o porušení práv, příslušný odkaz bude okamžitě odstraněn. Zahrnutí odkazů na jiné webové stránky neznamená, že bychom souhlasili s těmito stránkami nebo s jejich provozovateli měli obchodní nebo jiné vztahy.

Copyright

Na všechny dostupné texty, grafiku, fotografie, loga / ochranné známky, design atd. se vztahují práva (autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví). Použití je tedy povoleno pouze v rámci právních předpisů (např. soukromé použití) nebo s předchozím písemným souhlasem držitele autorských práv. Jakékoli další kopírování, zpracování, distribuce a jakýkoliv způsob zneužití je zakázáno.