Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky www.leitnerleitner.cz .

V následujícím textu Vás budeme informovat o shromažďování Vašich osobních údajů při používání tohoto webu.

Za zpracování osobních údajů je zodpovědná společnost:

LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Ottensheimer Straße 32, 4040 Linz
Firmenbuch: FN 197218b, LG Linz
Telefon: +43 732 70 93-0
Fax: +43 732 70 93-156
Email: office@leitnerleitner.com

LeitnerLeitner Tax s.r.o.
Voctářova 2449/5, CZ 180 00 Praha 8
IČO: 06612288
Tel.: +420 228 883 921
Email: praha.office@leitnerleitner.com

Ze skupiny LeitnerLeitner je ochranou osobních údajů pověřen:
Rechtsanwalt Mag. Philipp Summereder
Summereder Pichler Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H.
Dr. Herbert-Sperl-Ring 3, 4060 Leonding
Email: dsb@rechtsanwalt-leonding.at

Při shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů se striktně řídíme předpisy pro ochranu osobních údajů. V následujícím textu podrobně vysvětlíme, jaká opatření provádíme pro ochranu Vašich osobních údajů, jaké údaje vůbec shromažďujeme a za jakým účelem.

Právním podkladem pro ochranu osobních údajů jsou Zákon o zpracování osobních údajů 2019 a General Data Protection Regulation (GDPR), ve znění pozdějších předpisů.

 

I. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje se shromažďují a následně zpracovávají, pokud nám je dobrovolně sdělíte, například v rámci registrace (např. k newsletteru, události) nebo přijetí, popř. souhlasem s používáním cookies.

Současně, mohou být shromažďovány údaje o Vaší návštěvě webové stránky www.leitnerleitner.cz a taktéž údaje o rozhraní/ch použitých pro návštěvu této stránky.

Veškeré osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, především pro účely řádného fungování stránky, požadovaných služeb a pro zpracování Vašich požadavků.

Jak se dostaneme k vašim údajům?

 1. Údaje, které nám poskytnete / sdělíte

V zásadě při používání našich webových stránek nemusíte poskytovat osobní údaje. V případě určitých služeb, jako je odběr newsletteru nebo přihláška k události, nám však musíte poskytnout osobní údaje, jako jsou např.: Vaše celé jméno, Vaše e-mailová adresa, adresa bydliště atd., aby bylo možné příslušnou službu použít (např. pro zasílání newsletteru potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše jméno). O tom však budete u příslušných služeb informováni.

 1. Údaje, které poskytujete / sdělujete prostřednictvím využívání našich služeb

Kromě toho obdržíme některé údaje automaticky a z technických důvodů již při návštěvě našich webových stránek. Pokaždé, když uživatel vstoupí na naše webové stránky, nebo si zobrazí soubor, jsou přístupové údaje o tomto procesu uloženy ve formě protokolu. Takto se shromažďují následující údaje:

 • webové stránky, ze kterých vstupujete na naše stránky;
 • IP adresa, která Vám byla poskytnuta;
 • datum a čas vstupu;
 • přenesené množství dat;
 • název zobrazeného souboru nebo stránky;
 • zpráva o úspěšném přístupu;
 • zpráva, která vysvětluje, proč by přístup mohl selhat;
 • operační systém a prohlížečový software Vašeho počítače.

Tyto údaje jsou pro nás nezbytné z technických důvodů, abyste si byli schopni zobrazit naše webové stránky, a zajišťují stabilitu a bezpečnost.

 

II. Právní podklad, doba evidence a příjem dat

Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů je zejména:

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) (například zasílání newsletteru, cookies – kromě nezbytných cookies);
 • plnění smluvních závazků a přijímání kroků před uzavřením smluvních závazků na základě vašeho požadavku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) (např. konání událostí ke kterým jste se registroval – viz Bod V);
 • plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) (např. závazky vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • ochrana našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) (např. zajištění stability a bezpečnosti webové stránky, obrana proti právním nárokům).

Vaše osobní údaje zpracujeme podle potřeby po dobu trvání celého obchodního vztahu nebo po dobu trvání jednotlivých služeb (např. newsletteru, události) a v souladu s předpisy ohledně skladování a povinnosti dokumentace a/nebo po dobu našeho oprávněného zájmu na uchovávání v rámci obrany proti případným nárokům na odškodnění. Pokud jde o Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Vašeho souhlasu (nebo do doby, než souhlas odvoláte – viz bod VI.).

V rámci skupiny LeitnerLeitner získávají osobní údaje ta oddělení nebo zaměstnanci, kteří je potřebují k plnění našich povinností a k ochraně oprávněných zájmů.

Do skupiny LeitnerLeitner patří tyto české společnosti:

 • Leitner Leitner CZ, s.r.o., FN C 232185, Voctářova 2449/5, 180 00, Praha 8
 • LeitnerLeitner Tax s.r.o., FN C 284755, Voctářova 2449/5, 180 00, Praha 8

Kromě toho předáváme Vaše osobní údaje našim smluvním zpracovatelům, pokud to potřebují k plnění svých činností. Všichni zpracovatelé jsou smluvně povinni zacházet s Vašimi osobními údaji důvěrně a zpracovat je pouze v rozsahu poskytování svých služeb. Naši zpracovatelé se zavázali dodržovat platné předpisy na ochranu osobních údajů. Byly uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR. Další informace o našich smluvních zpracovatelích si můžete vyžádat na adrese datenschutz@leitnerleitner.com. Například v rámci provozu našich webových stránek jsme pověřili společnost zabývající se poskytováním softwarových služeb, která v průběhu své činnosti může získat přístup k Vašim osobním údajům, pokud je potřebuje k plnění svých služeb.

 

III. Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové informace, které umožňují rozpoznat uživatele a analyzovat Vaše používání našich webových stránek. Vygenerované informace jsou přenášeny na server poskytovatele a uloženy. Slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Navíc se cookies používají k měření frekvence zobrazení stránek a obecné navigace. Nezpůsobují žádnou škodu.

Některé cookies zůstanou ve Vašem zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s nastavením souborů cookies. Můžete odmítnout používání cookies v nastavení Vašeho prohlížeče. Pro bližší informace ohledně fungování cookies se prosím obraťte na výrobce Vašeho prohlížeče. Informace o kontrole a mazání souborů cookie, včetně informací o široké škále prohlížečů, jsou také k dispozici na allaboutcookies.org. Pokud se rozhodnete blokovat určité technické a / nebo funkční cookies, funkčnost našich webových stránek může být omezena.

Dále naše webové stránky využívají plugin na sociální média LinkedIn. Při návštěvě našich webových stránek však žádná data nejsou předávána přímo LinkedIn.

 

IV. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou malé textové soubory uložené na Vašem počítači, které umožňují analyzovat Vaše používání webových stránek. Informace o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) generované soubory cookies jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Google tyto informace pro naše účely využije, aby vyhodnotil Vaše používání webových stránek, vytvářel o něm hlášení a poskytoval další služby provozovatelům webových stránek spojené s používáním webových stránek a internetu. Google Analytics používáme pouze s aktivní anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatele v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru je společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena tam. Google si nespojuje Vaši IP adresu s jinými daty již dostupnými společností Google. Můžete odmítnout používání cookies v nastavení Vašeho prohlížeče, nicméně v tom případě upozorňujeme, že možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit Googlu, aby shromažďoval a zpracovával Vaše data získaná pomocí cookies související s používáním této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete plugin k prohlížeči: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně zlepšujeme používání našich webových stránek. Bližší informace o podmínkách poskytování služeb společnosti Google a jejich zásady ochrany osobních údajů najdete na https://google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://policies.google.com/?hl=cz.

V. Naše online služby

 1. Newsletter

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost přihlásit se k odběru newsletteru (nebo můžete využít např. papírové formy formuláře, který obdržíte na našich akcích). K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a celé jméno, popř. název Vaší společnosti. Volitelně nám můžete poskytnout i svou adresu. Kromě toho požadujeme prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru („souhlas").

Na našich webových stránkách se pro registraci k odběru newsletteru provádí dvojí ověření. Po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení Vaší registrace. Bez oznámení těchto údajů není zaslání našeho newsletteru možné. Odběr newsletteru můžete zrušit kliknutím na odkaz pro odhlášení v dolní části každého newsletteru.

Svůj souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoli odvolat. Zrušení zašlete prosím na následující e-mailovou adresu: mailing.leitner@leitnerleitner.com (viz také bod VI.).

Vaše osobní údaje používáme pouze v kontextu Vašeho souhlasu. Při registraci do newsletteru můžete zvolit ty oblasti, ze kterých od nás chcete dostávat informace.

Poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány skupinou LeitnerLeitner  a nebudou předány dalším společnostem.

Vaše osobní údaje jsou evidovány do odvolání souhlasu, popř. nejpozději do skončení platnosti kontaktních údajů.

 1. Události

Můžete se zaregistrovat na události pořádané skupinou LeitnerLeitner prostřednictvím tohoto webu. Toto vyžaduje Vaše základní kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, Vaše jméno nebo název společnosti.

Údaje použijeme k uspořádání události, k provedení události a k tomu, abychom vám poskytli nezbytné služby spojené s akcí. Údaje můžeme dále použít k zasílání podkladů a prezentací z událost, pokud nám neoznámíte, že tyto materiály nechcete.

 

VI. Souhlas a právo na odvolání

Pokud je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytný, zpracujeme je pouze po výslovném souhlasu.

V zásadě nezpracováváme osobní údaje o nezletilých osobách a nemáme k tomu oprávnění. Odesláním souhlasu potvrzujete, že jste dosáhli věku 14 let nebo že máte souhlas Vašeho právního zástupce.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat na následující e-mailové adrese: mailing.leitner@leitnerleitner.com. V případě odvolání souhlasu není zákonnost zpracování na základě souhlasu do doby jeho odvolání dotčena.

 

VII. Zabezpečení osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je naší největší prioritou. Proto se snažíme přijmout veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, která zajistí bezpečnost zpracování osobních údajů, a zpracováváme Vaše osobní údaje takovým způsobem, že jsou chráněny před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou nebo zničením nebo proti přístupu neoprávněných třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technickým pokrokem neustále zlepšují.

 

VIII. Vaše práva

V zásadě máte kdykoli právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost, odvolání osobních údajů a právo klást námitky, jak je podrobně popsáno v odst. 15 až 21 GDPR. Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákony o ochraně osobních údajů nebo pokud byla Vaše práva na ochranu osobních údajů jinak porušena, můžete podat stížnost na dozorčí orgán. V České republice je to český úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz).

Právním podkladem pro přímý marketing (např. pozvánka na událost zaslaná poštou) je náš legitimní zájem. Nicméně v souladu s čl. 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů za účelem takového přímého marketingu. Své námitky nám prosím zasílejte na mailing.leitner@leitnerleitner.com. V případě takové námitky nebudou dále zpracovávány Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu.

 

IX. Informace a kontakt

Kontrola nad veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, zůstává Vám. Na požádání Vám rádi písemně sdělíme, zda a jaké osobní údaje jsou u nás uloženy. Můžete také požádat o vymazání svých osobních údajů uložených u nás v případě, že nejsou potřeba na plnění povinností na základě našeho smluvního vztahu, v případě, že nejsme je ze zákona povinni uchovávat, popř. Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro obranu proti případným nárokům na odškodnění.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: datenschutz@leitnerleitner.com nebo nám napište na adresu:

LeitnerLeitner Tax s.r.o.
Voctářova 2449/5, CZ 180 00 Praha 8

Naposledy aktualizováno 27.04.2021